Рекламации

Рекламации за дефекти, липси и други явни недостатъци могат да бъдат предявени при приемане на стоките от клиента. В противен случай, стоките се считат за приети. В случай на своевременна, точна и основателна рекламация за недостатъци, М-СТИЛ ГРУП ЕООД предприема необходимите действия, съгласно действащото законодателство като транспортните разходи по връщането на стоката са за сметка на М-СТИЛ ГРУП ЕООД.


Рекламации за недостатъци, които не е било възможно да бъдат установени в момента на доставката, могат да бъдат предявени в сроковете съгласно българското законодателство. При наличие на рекламация, клиентът трябва да подаде сигнал устно на телефон 02 483 14 41 или писмено на имейлите ни в сайта.


 При подаване на рекламация клиентът задължително прилага и документите, на които се основава рекламацията:


1. Касова бележка или фактура;


2. Снимков материал;


3. Други документи, установяващи несъответствието на стоката с описаното в договора или фактурата.


В следствие на рекламацията М-СТИЛ ГРУП ЕООД регистрира и предприема необходимите действия съгласно действащото законодателство. В случай, че клиентът не предяви рекламация пред М-СТИЛ ГРУП ЕООД в законовите срокове, то това се приема за одобрение на стоките.


За стоките, за които има търговска гаранция, рекламациите се удовлетворяват в съответствие с условията на гаранцията. Гаранцията на закупените от www.m-stil.com продукти е касова бележка или вносна бележка от банката, от която сте наредили превода и издадена фактура (в случаите, при които сте посочили, че желаете фактура), които ще получите като придружаваща документация към всяка поръчка.


 


Адрес за връщане на стока при рекламация:


гр. София, район: гара Искър, ул. Неделчо Бончев N8 до фирма М-СТИЛ ГРУП ЕООД