Гаранционни условия

Към всички стоки, подлежащи на гаранционно обслужване, М-СТИЛ ГРУП ЕООД издава и предоставя на потребителя надлежна гаранционна карта с нанесени данните за стоката и гаранционните срокове или описан срок на гаранцията в договора на клиента, както и посочени всички условия на предоставената търговска гаранция. Гаранционният срок на всеки продукт започва да тече от момента на приемане или доставяне на продукта.

Ремонти по време на гаранционния срок се извършват само след представяне на фактура (касова бележка) и гаранционна карта. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.

Потребителят не може да се възползва от предоставената Търговска гаранция в следните случаи:

1.      Повреди, причинени от неправилна експлоатация;

2.      Нарушаване на физическата цялост на продукта;

3.      Изгубена гаранционна карта;

4.      При опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизиран сервизен център;

5.      Химическо, електрическо или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта;

6.      В случай на изгубен документ (касова бележка или фактура) за покупка;

7.       Гаранцията не покрива щети причинени от: влага, наводнение, пожар, срутване и природни бедствия. Не покрива дефекти, причинени в резултат на: счупване, надраскване, зацапване, скъсване, изгаряне и други действия, свързани с неправилна експлоатация на артикулите.